ENG

חטיבת הניהול

חטיבת הניהול

אפיון דרישות וצרכים ובניית תהליכים עסקיים לשרשרת האספקה

שירותי ניהול ובקרת חשבוניות

חיסכון עם ערך מוסף

צוות המורכב מאנליסטים, כלכלנים, ומומחים מקצועיים אשר מבצע בקרת חשבוניות המתקבלים מספקי טובין ושירותים.
תהליכי הבקרה מותאמים לאופי הפעילות.

עקרונות העבודה אשר מנחים אותנו הינם​ שליטה בפרטי ההסכמים ומנגנוני התמורה​ שנקבעו בין הספקים ללקוח.​

זאת במטרה לאתר אי דיוקים, כפילויות ושגיאות שונות היוצרות חיובים גבוהים.

מעבר לכך, מטרת העל הינה התייעלות כלכלית הנובעת משילוב ידע מקצועי בתחום הפעילות הספציפי, הפעלת מנגנוני פיצוי שיפוי הקבועים בהסכמים, משא ומתן עם ספקים, הפקת תובנות אשר נוגעות לפעילות באופן רוחבי.

גלו עוד על שאר חטיבות השירות

חטיבת התפעול

תכנון וביצוע פרויקטים לוגיסטיים מהמורכבים ביותר ועד המשימה הבודדת בשטח

חטיבת הייעוץ

אבחון מעמיק של רצפת הייצור, מיפוי תהליכי עבודה וממשקים בארגון ובסביבתו העסקית, מנטורינג עסקי ויצירת שיתופי פעולה

דילוג לתוכן